Bài Đánh Giá Tính Cách Theo Thuyết D.I.S.C

JobTest
0 đánh giá 358 học viên quan tâm

Bạn sẽ học được gì

Hồ sơ Tính cách DISC xác định các mô hình hành vi và có thể được sử dụng để thực hiện các giải pháp để tối đa hóa thế mạnh của một cá nhân và giảm thiểu các điểm yếu. Hồ sơ Tính cách DISC được sử dụng trong nhiều môi trường, bao gồm kinh doanh, giáo dục, bán hàng, huấn luyện và tư vấn. Các ứng dụng chính của Hồ sơ Tính cách DISC bao gồm:

• Tăng cường kỹ năng giao tiếp

• Xây dựng năng lực lãnh đạo

• Giải quyết xung đột giữa các cá nhân

• Chọn các mục tiêu có thể đạt được

• Tăng cường năng suất và năng suất

• Động lực gia tăng

• Tăng cường kỹ năng làm việc

• Xây dựng đội ngũ vững mạnh

• Nuôi dưỡng năng xuất công việc hoặc thói quen học tập tốt

• Ra quyết định tuyển dụng thông minh

Giới thiệu khóa học

DISC là gì?

DISC thường được mô tả như là một "Bài Đánh Giá Tính cách". Trong thực tế, DISC thực sự giống như một "Hệ Thống Hồ Sơ Tính Cách" và đó là lý do tại sao chúng tôi gọi là Hồ sơ Tính Cách DISC.

Hồ sơ DISC vận dụng phương pháp để hiểu được hành vi, tính khí, và tính cách. Hồ sơ tính cách DISC cung cấp cái nhìn tổng quan, toàn diện về cách mà một người suy nghĩ, hành động và tương tác. Đây là công cụ định dạng được sử dụng rộng rãi nhất của loại hình này, và được hỗ trợ bởi các nghiên cứu độ chính xác và độ tin cậy qua nhiều thập kỷ.

Hồ sơ cá nhân của DISC dựa trên tác phẩm của nhà tâm lý học nổi tiếng Tiến sĩ William Moulton Marston và được giới thiệu trong cuốn "Những cảm xúc của người bình thường" năm 1928. William Marston, một người đương thời cùng với Marston là Carl Jung, đã phát triển Hồ sơ tính cách DISC sau khi nghiên cứu các đặc điểm nhân cách, các mẫu hành vi và phản ứng tự nhiên của hàng ngàn cá nhân. Theo kết quả của công trình của mình, Marston đã phát triển đánh giá DISC như là một công cụ để đo bốn đặc tính hành vi chính:

- Phong cách chi phối, dẫn dắt (D)

- Phong cách tạo ảnh hưởng (I)

- Phong cách ổn định, ôn hòa (S)

- Phong cách tuân thủ, thực thi (C)

Hồ sơ Tính cách DISC xác định các mô hình hành vi và có thể được sử dụng để thực hiện các giải pháp để tối đa hóa thế mạnh của một cá nhân và giảm thiểu các điểm yếu. Hồ sơ Tính cách DISC được sử dụng trong nhiều môi trường, bao gồm kinh doanh, giáo dục, bán hàng, huấn luyện và tư vấn. Các ứng dụng chính của Hồ sơ Tính cách DISC bao gồm:

• Tăng cường kỹ năng giao tiếp

• Xây dựng năng lực lãnh đạo

• Giải quyết xung đột giữa các cá nhân

• Chọn các mục tiêu có thể đạt được

• Tăng cường năng suất và năng suất

• Động lực gia tăng

• Tăng cường kỹ năng làm việc

• Xây dựng đội ngũ vững mạnh

• Nuôi dưỡng năng xuất công việc hoặc thói quen học tập tốt

• Ra quyết định tuyển dụng thông minh

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

JobTest
6 học viên 18 khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Quản Trị Kinh Doanh
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 10 học viên
499.000đ
645.000đ
(-23%)
Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Ngôn Ngữ Anh
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 7 học viên
499.000đ
575.000đ
(-14%)
Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Luật
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 3 học viên
499.000đ
615.000đ
(-19%)
Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Logistics
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 4 học viên
550.000đ
799.000đ
(-32%)
Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Marketing
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 7 học viên
599.000đ
729.000đ
(-18%)
215.000đ 245.000đ -13%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 0 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC