Hoàng Đông Anh

Hoàng Đông Anh

Giảng viên
 • 1

  khóa học
 • 0

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Chủ tịch HĐQT Nhân Hòa Group, sở hữu và đồng sở hữu 18 Công ty.

Tư vấn và huấn luyện cho trên 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ về chiến lược kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, có hàng ngàn buổi nói chuyện với chủ doanh nghiệp về kinh doanh; trao đổi với trên 1000 nhân viên về năng suất lao động, tạo động lực cho nhân viên. 

Trainer Lớp Làm chủ Tài chính cá nhân: "Giỏ lớn hom chặt."

Nói chuyện chuyên đề cho học sinh, sinh viên các cấp. Định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai, xây dựng ước mơ, thành công và đam mê.

Khóa học của giảng viên Hoàng Đông Anh


Làm chủ tài chính cá nhân - Kiến tạo cuộc đời

 • 30 bài giảng
 • 0
Khi có tiền trong tay, việc đầu tiên bạn sẽ làm là gì? Bạn sẽ dùng hết số tiền đó để chi tiêu, mua sắm cho bạn và gia đình? Bạn sẽ đem đi gửi tiết kiệm? Bạn sẽ dùng số tiền đó để đầu tư sinh lời? Bạn dùng…

675.000đ

775.000đ

off 13%

Chi tiết