NGUYỄN NGỌC KỲ VY

NGUYỄN NGỌC KỲ VY

Giảng viên
 • 7

  khóa học
 • 1

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu


Phân loại: Giảng viên Việt Nam


Trình độ giảng dạy
► 
Tiếng Anh Giao tiếp Trực tuyến 1 kèm 1 và 1 kèm 2 cho 2 đối tượng:
- Elementary: Lớp sơ cấp dành cho những người mất gốc về tiếng Anh
- Intermediate: Lớp trung cấp dành cho những bạn có kiến thức cơ bản về tiếng Anh


Chứng chỉ
► TESOL: Chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên giảng dạy Anh ngữ tại những quốc gia sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ.
Được cấp bởi: Madison Education Group


Kinh nghiệm
Từ 08/2020 - hiện nay: 

 • Giáo viên tiếng Anh: Họp tác với các trung tâm tham gia giảng dạy tiếng Anh giao tiếp hình thức 1 kèm 1

 • Hướng dẫn Tour (Du lịch Tiger): Cung cấp kiến ​​thức đặc biệt như lịch sử, văn hóa, con người của Việt Nam nói chung, và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

 Từ 06/2018 - 08/2020: 

 • Giáo viên tiếng Anh tại TOPICA NATIVE

          + Tham gia giảng dạy tiếng Anh giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao cho học sinh các cấp

          + Hỗ trợ giáo viên nước ngoài dịch bài giảng

 

 

 

Khóa học của giảng viên NGUYỄN NGỌC KỲ VY


[Học kèm] Anh Văn Theo Topic Online - 03 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

1.500.000đ

1.800.000đ

off 17%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Theo Topic Online - 02 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

1.000.000đ

1.200.000đ

off 17%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Theo Topic Online - 01 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

500.000đ

600.000đ

off 17%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Giao Tiếp Online 1:2 - 3 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

3.300.000đ

3.900.000đ

off 16%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Giao Tiếp Online 1:2 - 2 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

2.400.000đ

2.800.000đ

off 15%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Giao Tiếp Online 1:1 - 3 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

4.800.000đ

5.700.000đ

off 16%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Giao Tiếp Online 1:1 - 2 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

3.200.000đ

3.800.000đ

off 16%

Chi tiết