NGUYỄN PHẠM ANH THƯ

NGUYỄN PHẠM ANH THƯ

Giảng viên
 • 7

  khóa học
 • 0

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

 Phân loại: Giảng viên Việt Nam


Trình độ giảng dạy
 Tiếng Anh Giao tiếp Trực tuyến cho đối tượng:
- Intermediate: Lớp trung cấp dành cho những bạn có kiến thức cơ bản về tiếng anh

 

Thành tích
 IELTS 8.0

 09/2011 - 04/2015:

 • Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (chuyên ngành Biên - Phiên dịch)

► 10/2018 đến nay:

 • Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐH Humboldt


Kinh nghiệm
Từ 10/2014:

 • Phiên dịch viên tại Tuần lễ Giáo dục Canada 2014: Phiên dịch và cung cấp thông tin cho các đại diện trường ĐH Fraser Valley

► 03/2013 - 05/2015:

 • Thông dịch viên tự do: Dịch các hợp đồng và tài liệu kinh tế Anh - Việt và ngược lại

► 06/2017 - 09/2017:

 • Giáo viên Tiếng Anh online: Dạy ngữ pháp trình độ Intermediate trên nền tảng Paltalk

 

Khóa học của giảng viên NGUYỄN PHẠM ANH THƯ


[Học kèm] Anh Văn Giao Tiếp Online 1:1 - 3 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

4.800.000đ

5.700.000đ

off 16%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Giao Tiếp Online 1:1 - 2 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

3.200.000đ

3.800.000đ

off 16%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Theo Topic Online - 03 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

1.500.000đ

1.800.000đ

off 17%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Theo Topic Online - 02 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

1.000.000đ

1.200.000đ

off 17%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Theo Topic Online - 01 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

500.000đ

600.000đ

off 17%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Giao Tiếp Online 1:2 - 3 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

3.300.000đ

3.900.000đ

off 16%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Giao Tiếp Online 1:2 - 2 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

2.400.000đ

2.800.000đ

off 15%

Chi tiết