NGUYỄN QUANG HUY

NGUYỄN QUANG HUY

Giảng viên
 • 13

  khóa học
 • 0

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

 Phân loại: Giảng viên Việt Nam

Trình độ giảng dạy
 Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến cho 3 đối tượng:
- Elementary: Lớp sơ cấp dành cho những người mất gốc về tiếng Anh
- Intermediate: Lớp trung cấp dành cho những bạn có kiến thức cơ bản về tiếng Anh
Upper Intermediate: Lớp chuyên nghiệp, dành cho những bạn đã có thể giao tiếp với người bản xứ trong các tình huống quen thuộc,nhưng gặp khó khăn trong những tình huống mới.

 Luyện Thi IELTS trực tuyến 1 kèm 1 và 1 kèm 2 cho 4 đối tượng:
- Foundation: Mất căn bản cần được củng cố kiến thức nền tảng về ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu để có thể tham gia luyện thi ở các khóa luyện thi IELTS.
- Pre 1-2: Không mất cơ bản có thể tham gia luyện thi IELTS ở trình độ thấp.
- IELTS 1-2: Biết IELTS là gì, có những kiến thức cơ bản về IELTS đạt được yêu cầu đầu ra của đại học ở Việt Nam hoặc đầu vào của các trường ở nước ngoài.
IELTS 3-4: Có trình độ IELTS 4.5 -5.5 muốn cải thiện điểm phục vụ cho du học.


Thành tích
 IELTS 7.5

 Từ 09/2013 - 05/2017:

 • Cử nhân ngành Luật học tại ĐH La Trobe, Melbourne, Australia

► Từ 02/2018 - 2020:

 • Cử nhân Ngôn ngữ (chuyên ngành Biên - Phiên dịch), Đại học RMIT


Kinh nghiệm
Từ 05/2018 đến nay:

 • Giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Gia sư Thành Tài
  + Giảng dạy đa dạng các chủ đề trong tiếng Anh
  + Hướng dẫn các phương pháp làm bài và đánh giá năng lực học viên thông qua các bài kiểm tra nhằm nâng cao kiến thức học thuật của học viên

► Từ 12/2018 đến nay:

 • Giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Saigon English Center
  + Chuẩn bị tài liệu, xây dựng kế hoạch giảng dạy tiếng Anh cho các lớp học
  + Đánh giá, kiểm tra năng lực học viên
  + Tổ chức và quản lý các lớp học

► Từ 09/2019 đến nay: 

 • Chuyên viên Ngôn ngữ tại Google LLC: Địa phương hóa nội dung UI, Help Center và tài liệu quảng cáo các sản phẩm Google

► Từ 2019 đến nay:

 • Phiên dịch viên tự do:
  + Phiên dịch các bài viết và bài phát biểu tại các cuộc họp và sự kiện
  + Hỗ trợ thông dịch trực tiếp cho khách hàng khi có yêu cầu 

Khóa học của giảng viên NGUYỄN QUANG HUY


[Học kèm] IELTS Online 1 kèm 2 - 03 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Bạn đang cần Luyện Thi IELTS nhưng lịch trình công việc dày đặc khiến bạn khó sắp xếp thời gian. Bạn muốn 1 lớp học IELTS linh động cả về thời gian và địa điểm. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU…

3.600.000đ

4.300.000đ

off 17%

Chi tiết

[Học kèm] IELTS Online 1 kèm 2 - 02 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Bạn đang cần Luyện Thi IELTS nhưng lịch trình công việc dày đặc khiến bạn khó sắp xếp thời gian. Bạn muốn 1 lớp học IELTS linh động cả về thời gian và địa điểm. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU…

2.800.000đ

3.300.000đ

off 16%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Giao Tiếp Online 1:1 - 3 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

4.800.000đ

5.700.000đ

off 16%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Giao Tiếp Online 1:1 - 2 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

3.200.000đ

3.800.000đ

off 16%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Giao Tiếp Online 1:2 - 3 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

3.300.000đ

3.900.000đ

off 16%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Giao Tiếp Online 1:2 - 2 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

2.400.000đ

2.800.000đ

off 15%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Theo Topic Online - 03 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

1.500.000đ

1.800.000đ

off 17%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Theo Topic Online - 02 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

1.000.000đ

1.200.000đ

off 17%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Theo Topic Online - 01 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Sáng đi làm, tối chạy deadline và bận rộn với các công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP KHÁC…

500.000đ

600.000đ

off 17%

Chi tiết

[Học kèm] IELTS Online 1 kèm 1 - 03 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Bạn đang cần Luyện Thi IELTS nhưng lịch trình công việc dày đặc khiến bạn khó sắp xếp thời gian. Bạn muốn 1 lớp học IELTS linh động cả về thời gian và địa điểm 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU…

5.200.000đ

6.200.000đ

off 17%

Chi tiết

[Học kèm] IELTS Online 1 kèm 1 - 02 buổi/tuần

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Bạn đang cần Luyện Thi IELTS nhưng lịch trình công việc dày đặc khiến bạn khó sắp xếp thời gian. Bạn muốn 1 lớp học IELTS linh động cả về thời gian và địa điểm. 2. KHÔNG TIẾN BỘ DÙ HỌC NHIỀU NƠI VÀ NHIỀU…

3.500.000đ

4.200.000đ

off 17%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Online Cho CEO 1:1 - 24 buổi

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Là quản lý cấp cao, người đứng đầu trong doanh nghiệp bạn luôn bận rộn với lịch công tác, họp hành và với những công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài.…

48.000.000đ

57.600.000đ

off 17%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Online Cho CEO 1:1 - 12 buổi

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Là quản lý cấp cao, người đứng đầu trong doanh nghiệp bạn luôn bận rộn với lịch công tác, họp hành và với những công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài.…

24.000.000đ

28.800.000đ

off 17%

Chi tiết