Nguyễn Thành Đông

Nguyễn Thành Đông

Thạc sĩ
 • 1

  khóa học
 • 0

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Thạc sĩ Nguyễn Thành Đông Kiểm toán viên - KPMG (2011). Ứng dụng Microsoft Excel phân tích, xử lý dữ liệu, trình bày báo cáo chuyên nghiệp.

Chuyên viên đầu tư (2011) - Công ty Cổ phần Đầu tư Naka. Ứng dụng VBA của Microsoft Excel tổng hợp số liệu báo cáo tài chính của hơn 600 công ty niêm yết, phân tích và ra quyết định đầu tư.

Giảng viên Tài chính, Ngân hàng - HITU. Ứng dụng Microsoft Excel vào giảng dạy các môn tin học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng.

Khóa học của giảng viên Nguyễn Thành Đông


Chinh phục excel công sở

 • 35 bài giảng
 • 2 giờ 25 phút
Bạn có biết: Excel là một công cụ văn phòng tuyệt vời và gần như không thể thiếu trong quá trình làm việc với thông tin số liệu, đặc biệt là với những bạn đang làm việc tại môi trường công sở. Hầu như bất cứ ai cũng cần phải…

210.000đ

600.000đ

off 65%

Chi tiết