Phạm Thị Tuyết

Phạm Thị Tuyết

Chuyên gia đào tạo
 • 1

  khóa học
 • 0

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Chuyên gia Phạm Thị Tuyết đã có kinh nghiệm 11 năm trong các lĩnh vực kế toán chuyên sâu.

- Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn giải pháp Kế toán Việt Nam

- Kế  toán trưởng Công ty CP Lucky Gold

- Tác giả của nhiều cuốn sách kế toán uy tín trong seri sách “Làm kế toán không khó”: Cẩm nang thuế doanh nghiệp;  Làm kế toán không khó – kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

Khóa học của giảng viên Phạm Thị Tuyết


Lên Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp thương mại

 • 14 bài giảng
 • 0
Báo cáo tài chính được xem như là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và…

225.000đ

575.000đ

off 61%

Chi tiết