Trần Đoan Khanh

Trần Đoan Khanh

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu


 Phân loại: Giảng viên Việt Nam

Trình độ giảng dạy
 Tiếng Anh Giao tiếp Trực tuyến cho 2 đối tượng:
Upper Intermediate: Lớp chuyên nghiệp, dành cho những bạn đã có thể giao tiếp với người bản xứ trong các tình huống quen thuộc,nhưng gặp khó khăn trong những tình huống mới.
Advanced: Lớp cao cấp, dành cho những bạn có thể giao tiếp với người bản xứ trong phần lớn các tình huống với độ chính xác cao về mặt ngữ pháp và sử dụng từ vựng phong phú.

 Luyện Thi IELTS trực tuyến 1 kèm 1 và 1 kèm 2 cho 3 đối tượng
Pre 1-2: Không mất cơ bản có thể tham gia luyện thi IELTS ở trình độ thấp.
IELTS 1-2: Biết IELTS là gì, có những kiến thức cơ bản về IELTS đạt được yêu cầu đầu ra của đại học ở Việt Nam hoặc đầu vào của các trường ở nước ngoài.
IELTS 3-4: Có trình độ IELTS 4.5 -5.5 muốn cải thiện điểm phục vụ cho du học.

Chứng chỉ
IELTS 8.0 (valid until 12/2022)

Listening: 8.5

Reading: 9.0

Writing: 7.0

Speaking: 7.0

 General Medicine - Pham Ngoc Thach University of Medicine

Kinh nghiệm
► Từ 06/2019 - Hiện tại:

  • English Tutoring:

- Lĩnh vực: Tiếng Anh giao tiếp; IELTS Academic và CEFR certificates

- Đối tượng: trẻ em và người lớn
- Nền tảng: online và offline, nhóm hoặc 1-1

Khóa học của giảng viên Trần Đoan Khanh


Đang cập nhật...