TRẦN HẢI YẾN

TRẦN HẢI YẾN

Giảng viên Tiếng Anh
 • 3

  khóa học
 • 2

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

 Phân loại: Giảng viên Việt Nam

Trình độ giảng dạy
 Tiếng Anh Giao tiếp Trực tuyến cho 2 đối tượng:
- Upper Intermediate: Lớp chuyên nghiệp, dành cho những bạn đã có thể giao tiếp với người bản xứ trong các tình huống quen thuộc,nhưng gặp khó khăn trong những tình huống mới.
- Advanced: Lớp cao cấp, dành cho những bạn có thể giao tiếp với người bản xứ trong phần lớn các tình huống với độ chính xác cao về mặt ngữ pháp và sử dụng từ vựng phong phú.

 Luyện Thi IELTS trực tuyến 1 kèm 1 và 1 kèm 2 cho 3 đối tượng
Pre 1-2: Không mất cơ bản có thể tham gia luyện thi IELTS ở trình độ thấp.
IELTS 1-2: Biết IELTS là gì, có những kiến thức cơ bản về IELTS đạt được yêu cầu đầu ra của đại học ở Việt Nam hoặc đầu vào của các trường ở nước ngoài.
IELTS 3-4: Có trình độ IELTS 4.5 -5.5 muốn cải thiện điểm phục vụ cho du học.

Thành tích
 
Thạc sĩ Tài chính - Đại học Griffith, Australia

Kinh nghiệm
► 
Từ 04/2020 - 09/2020:

 • Personal Teaching:
  + Dạy IELTS :Tập trung chuyên sâu vào Kỹ năng Viết và Nói

► Từ 2017 - 2019:

 • Online Teaching (via Paltalk and Skype):
  + Dạy IELTS :Tập trung chuyên sâu vào Kỹ năng Viết và Nói

► Từ 2013 - 2015:

 • Trợ giảng tại Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS)
 • Người hỗ trợ học tập tại IziEnglish Community:
  +   Lên lịch thuyết trình cho diễn giả cho các sự kiện hàng tuần của iziEnglish.
  +  Trực tiếp xem các nội dung học thuật của trang web điều lệ nhằm cung cấp các bài học và thực hành.

 

Khóa học của giảng viên TRẦN HẢI YẾN


[Học kèm] Anh Văn Online Cho CEO 1:1 - 36 buổi

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Là quản lý cấp cao, người đứng đầu trong doanh nghiệp bạn luôn bận rộn với lịch công tác, họp hành và với những công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài.…

32.000.000đ

36.000.000đ

off 12%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Online Cho CEO 1:1 - 24 buổi

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Là quản lý cấp cao, người đứng đầu trong doanh nghiệp bạn luôn bận rộn với lịch công tác, họp hành và với những công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài.…

20.400.000đ

24.000.000đ

off 15%

Chi tiết

[Học kèm] Anh Văn Online Cho CEO 1:1 - 12 buổi

 • 0 bài giảng
 • 0
1. BẠN QUÁ BẬN RỘN? Là quản lý cấp cao, người đứng đầu trong doanh nghiệp bạn luôn bận rộn với lịch công tác, họp hành và với những công việc gia đình. Thời gian biểu của bạn không phù hợp với các lịch học ở trung tâm bên ngoài.…

10.200.000đ

12.000.000đ

off 15%

Chi tiết