Gói Các Bài Đánh Giá Khả Năng Tư Duy Phản Biện

JobTest
0 đánh giá 344 học viên quan tâm

Bạn sẽ học được gì

Tư duy phản biện làm rõ mục tiêu, khảo sát các giả định, nhận định về những giá trị tiềm ẩn bên trong, đánh giá các minh chứng, hoàn thành các hành động, và đánh giá các kết luận. "Phản biện"trong cụm từ "Tư duy phản biện" bao hàm tầm quan trọng hay tính chất trọng tâm của tư duy đối với một vấn đề, một câu hỏi, hay một mối quan ngại nào đó. "Phản biện" hay "phê phán" trong văn cảnh này khác với "phản đối" hay "tiêu cực".

Có vô số cách dùng hữu ích và tích cực của Tư duy phản biện. Chẳng hạn như thiết lập một giải pháp khả thi cho một vấn đề cá nhân phức tạp. Cân nhắc, thảo luận kỹ với tư cách một nhóm người về những hành động nên tiến hành. Hay phân tích những giả định và chất lượng của những phương pháp dùng để đạt tới mức độ tin cậy hợp lý về một giả thuyết cho trước nào đó …. Tư duy phản biện nảy sinh khi chúng ta nhận định, đánh giá, quyết định, hay giải quyết một vấn đề. Nói chung, con người có tư duy phản biện luôn cần sự suy tính xem mình phải làm gì hay tin vào điều gì. Làm điều đó một cách có lý lẽ và có suy nghĩ dựa trên thực tế. 

Tư duy phản biện là điều cốt lõi để trở thành một người có trình độ hay thực sự có đẳng cấp. Trong mọi thuật ngữ chung nhất, tư duy phản biện được diễn tả là "một cách để đưa ra mọi vấn đề của cuộc sống".

Giới thiệu khóa học

Các kỹ năng cốt lõi của Tư duy phản biện là: quan sát, diễn giải, phân tích, suy luận, đánh giá, giải thích, và tri nhận tổng hợp. Dựa trên đánh giá của các chuyên gia về hành vi của một người tư duy phản biện mạnh mẽ thì sẽ hết sức chú trọng tới:

  • Minh chứng qua quan sát.
  • Bối cảnh.
  • Những tiêu chí quan yếu và thiết thực để có một nhận định đúng.
  • Những phương pháp có thể áp dụng được hay kỹ thuật xây dựng nhận định.
  • Những cơ cấu lý thuyết có thể áp dụng được để hiểu những vấn đề và câu hỏi trong tầm tay.

Ngoài việc sở hữu kỹ năng tư duy phản biện mạnh mẽ, bạn cần phải chuẩn bị để sẵn sàng sử dụng những kỹ năng này khi gặp vấn đề. Tư duy phản biện vận dụng không chỉ tri thức về logic mà còn những tiêu chí khác. Chẳng hạn như sự rõ ràng, đáng tin cậy, sự xác đáng, sự sâu sắc, tính thiết thực, chiều sâu và tầm rộng, cũng như sự quan yếu và tính công bằng. 

Tư duy phản biện là một nỗ lực nhất quán nhằm xem xét bất cứ niềm tin nào hay bất cứ hình thức tri thức nào dưới ánh sáng của các minh chứng hỗ trợ cho nó và những kết luận xa hơn mà nó nhắm tới.

Bài đánh giá khả năng tư duy phản biện là “vũ khí” hữu dụng khi bạn muốn biết khả năng tư duy phản biện của mình đang ở đâu. Việc thực hiện các bài test nhiều lần cũng là phương pháp hữu hiệu để nâng cao khả năng tư duy phản biện của bản thân. Đừng bỏ qua bài test này nếu bạn đang muốn đạt tới vị trí quản lý cấp cao. Hoặc bạn có thể tham khảo thêm Gói Tất Cả Các Bài Đánh Giá Khả Năng để có kết quả tổng quan hơn về các khả năng.

Nguồn: Khóa học được liên kết giữa StudyNow và JobTest

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

JobTest
6 học viên 18 khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Quản Trị Kinh Doanh
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 10 học viên
499.000đ
645.000đ
(-23%)
Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Ngôn Ngữ Anh
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 7 học viên
499.000đ
575.000đ
(-14%)
Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Luật
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 3 học viên
499.000đ
615.000đ
(-19%)
Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Logistics
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 4 học viên
550.000đ
799.000đ
(-32%)
Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Marketing
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 7 học viên
599.000đ
729.000đ
(-18%)
190.000đ 210.000đ -10%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 0 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC