Học lập trình C/C++ TỪ A - Z

Dương Tích Đạt
0 đánh giá 996 học viên quan tâm

Bạn sẽ học được gì

 • Có kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ C/C++ thông qua những kiến thức lý thuyết và bài tập thực hành.
 • Sử dụng thư viện STL thành thạo cũng như kĩ thuật lập trình hàm.
 • Kiến thức lập trình đủ để xây dựng phần mềm từ ý tưởng đến thành phẩm hoàn thiện.
 • Nhanh chóng thành thạo ngôn ngữ C/C++ với các kiểu dữ liệu mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc... những kiến thức không thể không biết khi học C/C++
 • Biết sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết bài toán phức tạp.
 • Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi (design, implement, test, and debug).
 • Có đủ kiến thức nền tảng cơ bản về C/C++ để bạn tiếp tục tự học thêm ngôn ngữ này hoặc học thêm một ngôn ngữ lập trình mới khác

Giới thiệu khóa học

Ngôn ngữ lập trình bậc cao C/C++

Ngôn ngữ lập trình C++ được xây dựng và phát triển từ ngôn ngữ C. Ngôn ngữ C++ không phải là ngôn ngữ hướng đối tượng hoàn toàn mà là ngôn ngữ “đa hướng”. Vì C++ hỗ trợ cả lập trình hướng hành động và lập trình hướng đối tượng. Nó là một trong những ngôn ngữ phổ biến để viết các ứng dụng máy tính – và ngôn ngữ thông dụng nhất để lập trình games.  

Khóa học này chính là dành cho bạn:

     ???? Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, có sự yêu thích và đam mê lập trình hệ thống, yêu thích máy tính, công nghệ thông tin, muốn học ngay từ đầu về C/C++ một cách bài bản, chi tiết.

     ???? Sinh viên, học viên các trường đại học chuyên ngành CNTT, khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, bảo mật... muốn học C/C++ bằng những bài tập thực hành để tăng kiến thức và trau dồi hơn kỹ năng lập trình của mình.

     ???? Nhân viên lập trình xây dựng và phát triển ứng dụng phần mềm tại các doanh nghiệp, muốn học C/C++ để nâng cao hơn kỹ năng lập trình của bản thân, vừa học vừa ứng dụng được ngay vào công việc.

     ???? Một người hoàn toàn chưa biết gì về lập trình, muốn học ngôn ngữ C/C++ để mở thêm những cơ hội mới cho bản thân.

Hãy tham gia ngay khóa học "Học C/C++ TỪ A - Z"  của giảng viên Dương Tích Đạt tại StudyNow!

Khóa học có gì dành cho bạn?

Khóa học sẽ trang bị cho học viên các kỹ năng lập trình được minh hoạ cụ thể bằng ngôn ngữ lập trình C/C++ từ cơ bản đến nâng cao. Khóa học bao gồm các kỹ thuật lập trình trên các kiểu dữ liệu cơ bản, các phát biểu lựa chọn, câu lệnh điều khiển, vòng lặp, mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc. Bên cạnh đó khóa học cũng trang bị cho học viên kiến thức xử lý tập tin, cách viết chương trình theo kiểu lập trình hàm...

Qua khóa học Học lập trình C/C++ TỪ A - Z, học viên có thể tự nâng cao kỹ năng lập trình của mình, dễ dàng tiếp cận các ngôn ngữ cấp cao và công nghệ mới. Đây là khóa học tạo tiền đề tốt cho việc tiếp cận phương pháp lập trình hướng đối tượng, một phương pháp lập trình cần phải có của một lập trình viên.

Vậy còn chờ gì nữa, hãy tham gia ngay khóa học "Học C/C++ TỪ A - Z" thôi nào!

Nội dung khóa học

13 bài học - 0 phút

 • Bài 1: Tổng quan về lập trình

 • Bài 2: Ngôn ngữ lập trình C/C++

 • Bài 3: Biểu thức

 • Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong C/C++

 • Bài 5: Sử dụng Biến trong C/C++

 • Bài 6: Sử dụng Hằng trong C/C++

 • Bài 7: Các phép toán trong C/C++

 • Bài 8: Bài tập thực hành 1

 • Bài 9: Bài tập thực hành 2

 • Bài 10: Bài tập thực hành 3

 • Bài 11: Bài tập thực hành 4

 • Bài 12: Bài tập thực hành 5

 • Bài 13: Bài tập tự thực hành

11 bài học - 0 phút

 • Bài 14: Khái niệm cấu trúc điều khiển

 • Bài 15: Sử dụng câu lệnh if, if…else

 • Bài 16: Sử dụng câu lệnh if…else lồng nhau

 • Bài 17: Sử dụng câu lệnh switch…case

 • Bài 18: Sử dụng lệnh goto

 • Bài 19: Bài tập thực hành 1

 • Bài 20: Bài tập thực hành 2

 • Bài 21: Bài tập thực hành 3

 • Bài 22: Bài tập thực hành 4

 • Bài 23: Bài tập thực hành 5

 • Bài 24: Bài tập tự thực hành

9 bài học - 0 phút

 • Bài 25: Vòng lặp for, while, do…while

 • Bài 26: Lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy

 • Bài 27: Vòng lặp lồng nhau

 • Bài 28: Bài tập thực hành 1

 • Bài 29: Bài tập thực hành 2

 • Bài 30: Bài tập thực hành 3

 • Bài 31: Bài tập thực hành 4

 • Bài 32: Bài tập thực hành 5

 • Bài 33: Bài tập tự thực hành

10 bài học - 0 phút

 • Bài 34: Xây dựng và sử dụng hàm

 • Bài 35: Tham số của hàm

 • Bài 36: Khai báo hàm

 • Bài 37: Câu lệnh return và exit

 • Bài 38: Bài tập thực hành 1

 • Bài 39: Bài tập thực hành 2

 • Bài 40: Bài tập thực hành 3

 • Bài 41: Bài tập thực hành 4

 • Bài 42: Bài tập thực hành 5

 • Bài 43: Bài tập tự thực hành

3 bài học - 0 phút

 • Bài 44: Khái niệm kỹ thuật đệ quy

 • Bài 45: Phân loại đệ quy

 • Bài 46: Bài tập tự thực hành

14 bài học - 0 phút

 • Bài 47: Mảng một chiều

 • Bài 48: Bài tập thực hành 1

 • Bài 49: Bài tập thực hành 2

 • Bài 50: Bài tập thực hành 3

 • Bài 51: Bài tập thực hành 4

 • Bài 52: Bài tập thực hành 5

 • Bài 53: Bài tập tự thực hành

 • Bài 54: Mảng nhiều chiều

 • Bài 55: Bài tập thực hành 1

 • Bài 56: Bài tập thực hành 2

 • Bài 57: Bài tập thực hành 3

 • Bài 58: Bài tập thực hành 4

 • Bài 59: Bài tập thực hành 5

 • Bài 60: Bài tập tự thực hành

9 bài học - 0 phút

 • Bài 61: Khái niệm và thao tác trên chuỗi

 • Bài 62: Một số hàm về chuỗi

 • Bài 63: Mảng các chuỗi

 • Bài 64: Bài tập thực hành 1

 • Bài 65: Bài tập thực hành 2

 • Bài 66: Bài tập thực hành 3

 • Bài 67: Bài tập thực hành 4

 • Bài 68: Bài tập thực hành 5

 • Bài 69: Bài tập tự thực hành

10 bài học - 0 phút

 • Bài 70: Khái niệm về con trỏ

 • Bài 71: Các thao tác trên con trỏ

 • Bài 72: Cấp phát bộ nhớ động

 • Bài 73: Con trỏ và mảng

 • Bài 74: Bài tập thực hành 1

 • Bài 75: Bài tập thực hành 2

 • Bài 76: Bài tập thực hành 3

 • Bài 77: Bài tập thực hành 4

 • Bài 78: Bài tập thực hành 5

 • Bài 79: Bài tập tự thực hành

10 bài học - 0 phút

 • Bài 80: Thao tác trên kiểu dữ liệu cấu trúc

 • Bài 81: Mảng cấu trúc

 • Bài 82: Cấu trúc lồng nhau

 • Bài 83: Kiểu enum và union

 • Bài 84: Bài tập thực hành 1

 • Bài 85: Bài tập thực hành 2

 • Bài 86: Bài tập thực hành 3

 • Bài 87: Bài tập thực hành 4

 • Bài 88: Bài tập thực hành 5

 • Bài 89: Bài tập thực hành

5 bài học - 0 phút

 • Bài 90: Khái niệm kiểu tập tin

 • Bài 91: Các hàm xử lý trên tập tin

 • Bài 92: Bài tập thực hành 1

 • Bài 93: Bài tập thực hành 2

 • Bài 94: Bài tập tự thực hành

2 bài học - 0 phút

 • Bài 95: Cải tiến giải thuật

 • Bài 96: Tinh chỉnh mã nguồn

4 bài học - 0 phút

 • Bài 97: Bài tập 1 - Bài tập tổng hợp về mảng một chiều

 • Bài 98: Bài tập 2 - Bài tập tổng hợp về ma trận

 • Bài 99: Bài tập 3 - Xây dựng chương trình quản lý điểm

 • Bài 100: Tổng kết khóa học

Thông tin giảng viên

Dương Tích Đạt
0 học viên 1 khóa học
Giảng viên Dương Tích Đạt - tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học máy tính tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM, có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường:
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM - phụ trách giảng dạy ứng dụng CNTT trong thư viện, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số.
Trường Đại học Hoa Sen - công tác tại trung tâm phát triển phần mềm LSC và tham gia giảng dạy tại Khoa Khoa học Công nghệ, Trung tâm tin học.
Trường CĐ Nghề CNTT iSPACE (Quản lý bộ môn Kỹ thuật lập trình - Khoa Kỹ thuật phần mềm)
Giảng viên Đại học Gia Định, trường TCCN Hồng Hà, trường TC Thông tin truyền thông.
 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Tự chạy quảng cáo Facebook cho người mới bắt đầu
Hoàng Minh Quý
(0) 1 học viên
775.000đ
Quản lý thời gian làm việc hiệu quả
Lại Thế Luyện
(0) 1 học viên
575.000đ
Xây dựng thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp
Nguyễn Bá Dương
(0) 0 học viên
575.000đ
600.000đ
(-5%)
Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
Nguyễn Đức Thanh
(0) 0 học viên
575.000đ
Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi
Trần Duy Thanh
(0) 1 học viên
575.000đ
675.000đ
(-15%)
475.000đ 575.000đ -18%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 100 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC