JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero

Lê Quang Đạt
0 đánh giá 679 học viên quan tâm

Bạn sẽ học được gì

 • Nắm được kiến thức java cơ bản cũng như kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP)
 • Nắm được những thao tác, kỹ năng làm việc và xử lý dữ liệu trong quá trình code Java: xử lý tập tin, xử lý chuỗi, xử lý file, mảng,...
 • Có thể viết được các chương trình Java cơ bản như các ứng dụng Console App , Desktop App
 • Làm nền tảng để học tiếp các khóa học nâng cao về Java (Java advance, Java web ,Android…)
 • Có thể xin làm Java fresher hoặc thực tập tại các công ty phần mềm
 • Được học mọi lúc mọi nơi và được hỗ trợ 24/7

Giới thiệu khóa học

Ngôn ngữ lập trình Java

JAVA là ngôn ngữ lập trình website được tích hợp trong HTML để giúp website được sống động linh hoạt hơn. Ngôn ngữ Java hiện đang là ngôn ngữ lập trình phổ biến thứ hai thế giới nhờ bởi khả năng và sự phổ biến rộng rãi. Học JAVA CORE bạn sẽ có rất nhiều hướng đi, từ lập trình Mobile app, Java web,Desktop App, Game,.. và tất cả đều sử dụng nền tảng của JAVA CORE.

Thông qua khóa học "JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero", Với những kiến thức và kinh nghiệm đã có, Giảng viên Lê Quang Đạt sẽ giúp bạn đi từ Zero đến những kiến thức cơ bản và nâng cao của ngôn ngữ lập trình Java, bằng phương pháp giảng dạy khoa học, chuyên nghiệp và ví dụ minh họa thực tế.

Kết thúc khóa học bạn sẽ : 

    1. Nắm được các khái niệm lập trình Java cơ bản

    2. Nắm được các kiến thức về lập trình hướng đối tượng Java (OOP)

    3. Kiến thức và kỹ năng xử lý dữ liệu trong Java: xử lý chuỗi trong Java, xử lý mảng, xử lý đọc - ghi file, cách setup môi trường trong Java

    4. Từ kiến thức cơ bản JAVA core bạn có thể tự học các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác như C++/C#, Python,...

    5. Thành thạo code Java nhanh chóng thông qua rất nhiều bài tập thực hành cụ thể, sát thực tế và lời giải đáp chi tiết, tỉ mỉ

Nội dung khóa học cụ thể: 

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Phần 2: Setup môi trường lập trình Java

Phần 3: Xử lý chuỗi trong JAVA

Phần 4: Xử lý mảng trong JAVA

Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong Java (OOP)

Phần 6: Java Collection framework

Phần 7: Xử lý ngoại lệ - Exception handling, Debugging

Phần 8: Xử lý đọc- ghi file trong Java

Phần 9: Những câu hỏi về JAVA Core thường gặp khi đi phỏng vấn xin việc.

Tham gia khóa học "JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero" của giảng viên Lê Quang Đạt ngay hôm nay!

Nội dung khóa học

2 bài học - 0 phút

 • Bài 1: Giới thiệu Giảng viên

 • Bài 2: Giới thiệu khóa học

20 bài học - 0 phút

 • Bài 3: Giới thiệu về Java

 • Bài 4: Setup JDK & Biến môi trường trong JAVA

 • Bài 5: Setup Eclipse & Tạo Workspace

 • Bài 6: Viết chương trình Java Hello World và run bằng command line

 • Bài 7: Quá trình Biên Dịch và Thông Dịch một chương trình Java

 • Bài 8: Sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM

 • Bài 9: Phân tích cấu trúc chương trình Java Hello World

 • Bài 10: Định nghĩa Biến trong Java

 • Bài 11: Các loại biến local/instance/static trong Java

 • Bài 12: Các kiểu dữ liệu trong Java

 • Bài 13: Ép kiểu (Type Casting) trong Java

 • Bài 14: Cách ghi chú (Comments) trong Java

 • Bài 15: Quy tắc chung đặt tên trong Java

 • Bài 16: Toán tử trong Java

 • Bài 17: Cách nhập / xuất dữ liệu trong Java

 • Bài 18: Cấu trúc điều kiện if, else if và else

 • Bài 19: Cấu trúc điều kiện switch case

 • Bài 20: Các vòng lặp for/while/do -while trong Java

 • Bài 21: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

 • Bài 22: Bài trắc nghiệm 01

10 bài học - 0 phút

 • Bài 23: Giới thiệu chuỗi trong Java

 • Bài 24: Hàm tính length-Trim-Upper & Lower Case

 • Bài 25: Tìm ký tự và chuỗi charAt - indexOf

 • Bài 26: Hàm nối chuỗi concat

 • Bài 27: Replace trong Java String

 • Bài 28: Hàm trả về chuỗi con subString

 • Bài 29: So sánh trong String với Equals/compareTo và Tham chiếu

 • Bài 30: Phương thức split trong Java String

 • Bài 31: Lớp StringBuffer-StringBuilder trong JAVA

 • Bài 32: Bài trắc nghiệm 02

5 bài học - 0 phút

 • Bài 33: Giới thiệu về mảng Array

 • Bài 34: Duyệt các phần tử Array

 • Bài 35: Bài tập tìm kiếm trên mảng

 • Bài 36: Bài tập sắp xếp mảng

 • Bài 37: Bài trắc nghiệm 03

19 bài học - 0 phút

 • Bài 38: Khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP)

 • Bài 39: Lớp và Đối tượng

 • Bài 40: Từ khóa this trong Java

 • Bài 41: So sánh Constructor và Method

 • Bài 42: Phạm vi truy cập - Access Modifier

 • Bài 43: Kiểu tham chiếu và tham trị trong Java

 • Bài 44: Package trong java

 • Bài 45: Kế thừa (Inheritance)

 • Bài 46: Đóng gói (Encapsulation)

 • Bài 47: Đa hình (Polymorphism)

 • Bài 48: Overloading và Overriding trong Java

 • Bài 49: Tính trừu tượng (Abstraction) -Abstract class

 • Bài 50: Tính trừu tượng (Abstraction) - Interface

 • Bài 51: Từ khóa super trong Java

 • Bài 52: Toán tử instanceof trong Java

 • Bài 53: Sử dụng static trong Java

 • Bài 54: Sử dụng final trong Java

 • Bài 55: Bài tập tổng hợp về OOP

 • Bài 56: Bài trắc nghiệm 04

11 bài học - 0 phút

 • Bài 57: Giới thiệu Java Collection Framework

 • Bài 58: Cách duyệt - Sắp xếp phần tử trong Java Collections

 • Bài 59: List interface -Cách sử dụng ArrayList class

 • Bài 60: List interface -Cách sử dụng LinkedList class

 • Bài 61: So sánh ArrayList với Array

 • Bài 62: So sánh ArrayList với LinkedList

 • Bài 63: Map Interface - Cách sử dụng HashMap class

 • Bài 64: Set Interface - Cách sử dụng HashSet class

 • Bài 65: Bài tập quản lý Staff - Part 1

 • Bài 66: Bài tập quản lý Staff - Part 2

 • Bài 67: Bài trắc nghiệm 05

5 bài học - 0 phút

 • Bài 68: Giới thiệu xử lý ngoại lệ - Exception handling

 • Bài 69: Các kiểu của Exception

 • Bài 70: Xử lý ngoại lệ - Exception handling

 • Bài 71: Debugging chương trình bằng eclipse

 • Bài 72: Bài trắc nghiệm 06

6 bài học - 0 phút

 • Bài 73: Giới thiệu về Java IO

 • Bài 74: Đọc ghi file sử dụng byte stream và character Stream

 • Bài 75: Đọc ghi file sử dụng buffered stream

 • Bài 76: Đọc ghi Object vào file

 • Bài 77: Bài tập về đọc ghi vào file - xử lý ngoại lệ.

 • Bài 78: Bài trắc nghiệm 07

1 bài học - 0 phút

 • Bài 79: Java Interview questions

Thông tin giảng viên

Lê Quang Đạt
0 học viên 1 khóa học

HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM:
•    Hanoi University of Science and Technology (1999 - 2004).
•    Founder hoccungmentor - mô hình đào tạo Coaching/Mentoring online.
•    Có trên 13 năm làm Outsourcing với các khách hàng lớn đến từ UK, Singapore, Mỹ, Australia, Japan.
•    Có trên 7 năm kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin cả hình thức Offline và Online.
•    Có nhiều kinh nghiệm Coaching nhiều đối tượng khác nhau như Fresher Developer, NON -Sinh viên, sinh viên kỹ thuật/ kinh tế, người đi làm trái ngành, và cả sinh viên nước ngoài.

CÔNG VIỆC HIỆN TẠI:
•    Technical Architect tại FPT Software.
•    Tham gia Mentor tại Funix – là một trong 3 mentor suất sắc nhất được trao giải Dedicated Mentor năm 2018.
•    Mentor tại Đại học Darussalam ở Brunei.
•    Tham gia giảng dạy nội bộ tại Fresher Academy, là học viện đào tạo nội bộ thuộc FPT Software.

PHƯƠNG CHÂM CỦA GIẢNG VIÊN:
            “Coaching thành công là giúp học viên tự tìm ra câu trả lời”
 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Tự chạy quảng cáo Facebook cho người mới bắt đầu
Hoàng Minh Quý
(0) 1 học viên
775.000đ
Quản lý thời gian làm việc hiệu quả
Lại Thế Luyện
(0) 1 học viên
575.000đ
Xây dựng thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp
Nguyễn Bá Dương
(0) 0 học viên
575.000đ
600.000đ
(-5%)
Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
Nguyễn Đức Thanh
(0) 0 học viên
575.000đ
Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi
Trần Duy Thanh
(0) 1 học viên
575.000đ
675.000đ
(-15%)
675.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 79 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC