Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa

Nguyễn Lê Hoàng
0 đánh giá 152 học viên quan tâm

Bạn sẽ học được gì

 • Hoàn toàn rõ ràng với quy trình kế toán sản xuất trên phần mềm Misa
 • Nắm rõ cách thức hoạt động của Misa khi tính giá thành
 • Thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hiểu bản chất và cách hạch toán trên Misa
 • Nắm rõ cách khi báo dữ liệu và những thông số cần thiết để tính giá thành trên Misa
 • Được cung cấp đầy đủ phần mềm và chứng từ kế toán MIỄN PHÍ để thực hành
 • Bạn được cung cấp BẢN QUYỀN MISA phiên bản đào tạo MIỄN PHÍ, nên không lo bị giới hạn số ngày dùng
 • Bạn có được lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường phải mất khoảng 2 năm làm việc mới tích lũy được
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm, kiểm tra số liệu phần mềm tăng lên đáng kể…
 • Tự tin lập Báo cáo tài chính trên phần mềm, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán trong phần mềm;
 • Tự tin dự tuyển và làm việc tại những công ty sản xuất

Giới thiệu khóa học

Khóa học này là khóa học nối tiếp khóa kế toán Misa thương mại. Khóa học sẽ giúp bạn:
- Trải nghiệm quy trình làm kế toán sản xuất trên phần mềm Misa từ A đến Z
- Phân tích đặc thù tình hình kế toán tại những doanh nghiệp có yếu tố giá thành
- Hướng dẫn cụ thể việc hạch toán kế toán trong doanh nghiệp có yếu tố giá thành
- Học đầy đủ các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất  
- Nắm rõ các phương pháp tính giá thành trong Misa, cũng như quy trình hoạt động của Misa để tính giá thành
- Phân biệt cách thức hạch toán giá thành trong Doanh nghiệp sử dụng thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC
- Làm rõ đối tượng tập hợp chi phí và khoản mục chi phí
- Thực hiện các công tác kế toán cuối kỳ trên Misa để phục vụ tính giá thành
- Hiểu về định mức và dự toán, cách thức xây dựng định mức và dự toán
- Xây dựng Hồ sơ định mức, dự toán đầy đủ, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. Giải trình chặt chẽ với cơ quan thuế sau này
- Lập sổ sách và báo cáo tài chính trên phần mềm Misa

Nhanh tay đăng ký tham gia khóa học Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa cùng giảng viên Nguyễn Lê Hoàng!

Nội dung khóa học

15 bài học - 0 phút

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

 • Bài 2: Hướng dẫn tải phần mềm Misa

 • Bài 3: Hướng dẫn cài đặt phần mềm Misa

 • Bài 4: Giới thiệu quy trình kế toán giá thành

 • Bài 5: Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành - Phần 1

 • Bài 6: Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành - Phần 2

 • Bài 7: Khoản mục chi phí trong giá thành

 • Bài 8: Đối tượng tập hợp chi phí

 • Bài 9: Các phương pháp tính giá thành

 • Bài 10: Định mức và Dự toán - Phần 1

 • Bài 11: Định mức và Dự toán - Phần 2

 • Bài 12: Định mức và Dự toán - Phần 3

 • Bài 13: Định mức và Dự toán - Phần 4

 • Bài 14: Định mức và Dự toán - Phần 5

 • Bài 15: Giới thiệu bộ số liệu thực hành doanh nghiệp sản xuất

30 bài học - 0 phút

 • Bài 16: Khai báo bộ phận tập hợp chi phí

 • Bài 17: Khai báo nhân viên sản xuất

 • Bài 18: Khai báo mã thành phẩm

 • Bài 19: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí

 • Bài 20: Khai báo một số thông tin khác

 • Bài 21: Hạch toán nhập mua nguyên vật liệu

 • Bài 22: Hạch toán nhập mua công cụ dụng cụ và tài sản cố định

 • Bài 23: Ghi tăng công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất

 • Bài 24: Ghi tăng tài sản cố định phục vụ sản xuất

 • Bài 25: Hạch toán chi phí, dịch vụ mua ngoài

 • Bài 26: Khai báo định mức nguyên vật liệu cho thành phẩm - Phần 1

 • Bài 27: Khai báo định mức nguyên vật liệu cho thành phẩm - Phần 2

 • Bài 28: Lập lệnh sản xuất sản phẩm

 • Bài 29: Xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh sản xuất

 • Bài 30: Xuất kho nguyên vật liệu khi không lập lệnh sản xuất

 • Bài 31: Tính giá vốn xuất kho nguyên vật liệu cuối kỳ

 • Bài 32: Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ và chi phí trả trước

 • Bài 33: Trích khấu hao Tài sản cố định

 • Bài 34: Hạch toán chi phí lương khi đã có bảng lương từ Excel

 • Bài 35: Chấm công trên phần mềm Misa

 • Bài 36: Lập bảng lương trên phần mềm Misa

 • Bài 37: Hạch toán chi phí lương khi có bảng tính lương trên Misa

 • Bài 38: Nhập kho thành phẩm từ sản xuất

 • Bài 39: Tính giá thành - Phần 1: Khai báo kỳ tính giá thành

 • Bài 40: Tính giá thành - Phần 2: Tập hợp chi phí trực tiếp

 • Bài 41: Tính giá thành - Phần 3: Tập hợp và phân bổ chi phí chung

 • Bài 42: Tính giá thành - Phần 4: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

 • Bài 43: Tính giá thành - Phần 5: Tính giá thành và cập nhật giá

 • Bài 44: Kiểm tra sổ sách kế toán phân hệ giá thành

 • Bài 45: Sổ sách kế toán và báo cáo tài chính

6 bài học - 0 phút

 • Bài 46: Giới thiệu kế toán giá thành theo đơn hàng, hợp đồng

 • Bài 47: Khai báo đơn hàng, hợp đồng - Phần 1

 • Bài 48: Khai báo đơn hàng, hợp đồng - Phần 2

 • Bài 49: Lưu ý hạch toán các yếu tố đầu vào cho sản xuất đơn hàng, hợp đồng

 • Bài 50: Lưu ý hạch toán các nghiệp vụ cuối kỳ

 • Bài 51: Lưu ý khi tính giá thành theo đơn hàng, hợp đồng

15 bài học - 0 phút

 • Bài 52: Khai báo dữ liệu kế toán thông tư 200

 • Bài 53: Hướng dẫn sử dụng tài liệu thực hành

 • Bài 54: Khai báo các thông tin giá thành - Phần 1

 • Bài 55: Khai báo các thông tin giá thành - Phần 2

 • Bài 56: Hạch toán các nghiệp vụ đầu vào

 • Bài 57: Lập lệnh sản xuất và xuất kho nguyên vật liệu

 • Bài 58: Công tác kế toán tiền lương

 • Bài 59: Tính giá vốn, trích khấu hao và phân bổ công cụ dụng cụ

 • Bài 60: Nhập kho thành phẩm

 • Bài 61: Xác định kỳ tính giá thành

 • Bài 62: Tập hợp chi phí trực tiếp

 • Bài 63: Tính giá thành sản phẩm

 • Bài 64: Kết chuyển chi phí giá thành

 • Bài 65: Tổng kết khóa học

 • Bài 66: Bài kiểm tra trắc nghiệm

Thông tin giảng viên

Nguyễn Lê Hoàng
0 học viên 6 khóa học

CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam - Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận trình, trách nhiệm và chuyên sâu
Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán thực tế
Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm cả trực tiếp và online
Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp
Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA - Phần mềm cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp
Tác giả nhiều tiện ích kế toán - chia sẻ miễn phí cho doanh nghiệp
Giảng viên của tất cả các khóa học kế toán Online trên hệ thống trực tuyến
Là người thân thiện, vui tính, dễ gần... được nhiều người yêu mến.
Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu - Cam kết CHẤT LƯỢNG và SỰ HÀI LÒNG
Phương trâm: Cầm tay hướng việc chứ không Cầm tay chỉ việc
Chủ sở hữu kênh Youtube về học kế toán thuế thực tế có lượng người đăng ký lớn nhất 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Tự chạy quảng cáo Facebook cho người mới bắt đầu
Hoàng Minh Quý
(0) 1 học viên
775.000đ
Quản lý thời gian làm việc hiệu quả
Lại Thế Luyện
(0) 1 học viên
575.000đ
Xây dựng thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp
Nguyễn Bá Dương
(0) 0 học viên
575.000đ
600.000đ
(-5%)
Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
Nguyễn Đức Thanh
(0) 0 học viên
575.000đ
Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi
Trần Duy Thanh
(0) 1 học viên
575.000đ
675.000đ
(-15%)
475.000đ 775.000đ -39%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 66 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC