[Filipino Speak 1-1] Học với Giáo viên Philippines

Thông tin chung Giáo viên: Philippines Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: 92 buổi, 3 buổi/tuần Test đầu vào miễn phí. Học viên nhận tư vấn và thanh toán học phí theo khóa […]

[Fluent Speak 1-1] Học với Giáo viên Việt Nam

Thông tin chung Giáo viên: Việt Nam Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: 92 buổi/khóa, 3 buổi/tuần, 45 phút/buổi Test đầu vào miễn phí. Học viên nhận tư vấn và thanh toán học […]

[Explorer Filipino 1-1] Bé luyện nói cùng Giáo viên Philippines

tiếng anh cho trẻ em với giáo viên Philippines

Thông tin khóa học Giáo viên: Philippines Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: 92 buổi, 3 buổi/tuần Test đầu vào miễn phí. Học viên nhận tư vấn và thanh toán học phí theo […]

[Explorer Vietnamese 1-1] Bé luyện nói cùng Giáo viên Việt Nam

Thông tin chung Giáo viên: Việt Nam Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: 92 buổi/khóa, 3 buổi/tuần, 45 phút/buổi Test đầu vào miễn phí. Học viên nhận tư vấn và thanh toán học […]

[Ontario Premium] Chương trình Canadian English Experience cho Du học, Định cư

Thông tin chung Đối tượng học viên: Có dự định đi du học, định cư Giáo viên: 100% giáo viên bản xứ Canada (Ontario) Thời lượng: 4 tuần/khóa, 18 giờ/tuần Test đầu vào miễn phí. Học viên nhận tư vấn và thanh toán học phí theo khóa Giới thiệu khóa học Chương trình Premium dành […]

[Native Speak 1-1] Học với Giáo viên Bản xứ

Thông tin chung Giáo viên: Bản xứ Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: 92 buổi/khóa, 3 buổi/tuần, 45 phút/buổi Test đầu vào miễn phí. Học viên nhận tư vấn và thanh toán học […]

[Native Fluency 1-1] Học tích hợp giữa Giáo viên Bản xứ & Việt Nam

Thông tin chung Giáo viên: Bản xứ (80%), Việt Nam (20%) Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: 92 buổi/khóa, 3 buổi/tuần, 30 phút/buổi (giáo viên bản xứ), 45 phút/buổi (giáo viên Việt Nam) […]

[United Explorer 1-1] Bé luyện nói kết hợp Giáo viên Bản xứ & Việt Nam

Thông tin chung Giáo viên: Bản xứ (80%), Việt Nam (20%) Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: 92 buổi/khóa, 3 buổi/tuần, 30 phút/buổi (giáo viên bản xứ), 45 phút/buổi (giáo viên Việt Nam) […]

[Explorer Native 1-1] Bé luyện nói cùng Giáo viên Bản xứ

Thông tin chung Giáo viên: Bản xứ Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: 92 buổi/khóa, 3 buổi/tuần, 45 phút/buổi Test đầu vào miễn phí. Học viên nhận tư vấn và thanh toán học […]