Cam kết sự hài lòng

Chương trình tiếng Anh giao tiếp theo tiêu chuẩn Canada, dành riêng cho người Việt Nam

Đánh giá:
5/5

Thời lượng: 48 buổi / 60 buổi / 92 buổi

Dành cho: Trẻ em (6 đến 15 tuổi)

Cấp độ: Từ Sơ cấp

FILIPINO SPEAK 1-1
Học với Giáo viên Philippines

Thông tin chung Giáo viên: Philippines Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: Nhiều lựa chọn tùy theo lịch trình riêng. Lộ trình bao gồm 48 buổi, 60 buổi hoặc 92 buổi. Thời gian […]

FLUENT SPEAK 1-1
Học với Giáo viên Việt Nam

Thông tin chung Giáo viên: Việt Nam Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: Nhiều lựa chọn tùy theo lịch trình riêng. Lộ trình bao gồm 48 buổi, 60 buổi hoặc 92 buổi. Thời […]

EXPLORER FILIPINO 1-1
Bé luyện nói cùng Giáo viên Philippines

tiếng anh cho trẻ em với giáo viên Philippines

Thông tin khóa học Giáo viên: Philippines Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: Nhiều lựa chọn tùy theo lịch trình riêng. Lộ trình bao gồm 48 buổi, 60 buổi hoặc 92 buổi. Thời […]

EXPLORER VIETNAMESE 1-1
Bé luyện nói cùng Giáo viên Việt Nam

Thông tin chung Giáo viên: Việt Nam Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: Nhiều lựa chọn tùy theo lịch trình riêng. Lộ trình bao gồm 48 buổi, 60 buổi hoặc 92 buổi. Thời […]

NATIVE SPEAK 1-1
Học với Giáo viên Bản xứ

Thông tin chung Giáo viên: Bản xứ Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: 12 hoặc 21 buổi, 30 phút/buổi Test đầu vào miễn phí. Học viên nhận tư vấn và thanh toán học […]

NATIVE FLUENCY 1-1
Học tích hợp Giáo viên Bản xứ & Việt Nam

Thông tin chung Giáo viên: Việt Nam (80%), Bản xứ (20%) Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: 60 buổi/khóa Test đầu vào miễn phí. Học viên nhận tư vấn và thanh toán học […]

EXPLORER NATIVE 1-1
Bé luyện nói cùng Giáo viên Bản xứ

Thông tin chung Giáo viên: Bản xứ Hình thức học: Học online 1 kèm 1, giáo viên và học viên sẽ tương tác trực tiếp qua video call trên nền tảng Google Meet Thời lượng: 12 hoặc 21 buổi, 30 phút/buổi Test đầu vào miễn phí. Học viên nhận tư vấn và thanh toán học phí […]

Để lại thông tin để được tư vấn chuẩn xác nhất lộ trình học dành riêng cho bạn