Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL

Nguyễn Đức Việt
0 đánh giá 642 học viên quan tâm

Bạn sẽ học được gì

 • Làm chủ kiến thức lập trình backend với Angular JS.
 • Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular JS.
 • Tự mình xây dựng được một trang web sử dụng ngôn ngữ Angular JS.
 • Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay.
 • Đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.
 • Có nền tảng kiến thức về ngôn ngữ Angular JS để bạn bắt kịp với các phiên bản mới nhất của ngôn ngữ Angular JS.

Giới thiệu khóa học

Ngôn ngữ Angular JS là gì?

AngularJS là một framework mã nguồn mở dùng cho các ứng dụng web được xây dựng trên nền Javascript. Hiện tại ngôn ngữ này vẫn đang được duy trì bởi Google và bởi cộng đồng các cá nhân, doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề khi xây dựng một ứng dụng website.

So với các ngôn ngữ lập trình khác, ngôn ngữ Angular JS có rất nhiều ưu điểm vượt trội như:

 • Cung cấp khả năng tạo ra các Single Page Aplication dễ dàng.
 • Cung cấp khả năng data binding tới HTML, khiến cho người dùng cảm giác linh hoạt, thân thiện.
 • Dễ dàng Unit test.
 • Dễ dàng tái sử dụng component.
 • Giúp lập trình viên viết code ít hơn với nhiều chức năng hơn.
 • Chạy được trên các loại trình duyệt, trên cả PC lẫn mobile.

Và nếu bạn là... 

     ❗ Người có đam mê, mong muốn trở thành một Web Developer 

     ❗ Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề và học sinh đã tốt nghiệp PTTH, nhất là các bạn sinh viên chuyên nganh CNTT, kỹ thuật phần mềm...

     ❗ Người đã và đang làm việc trong lĩnh vực IT có định hướng phát triển về Web Developer.

     ❗ Hoặc thậm chí bạn đã có kiến thức về HTML, CSS và ngôn ngữ lập trình JavaScript, là một lập trình viên Front - End.

thì khóa học này chính là dành cho bạn: "Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL".

Khóa học do giảng viên Nguyễn Đức Việt trực tiếp hướng dẫn học viên học và tự thực hành lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular JS 1 ngay tại nhà, giúp bạn có thể sớm nhanh chóng ứng dụng linh hoạt vào công việc và quá trình học tập của mình hiện nay.

Nội dung chính của khóa học:

     ✔️ Phần một là lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS 1.

     ✔️ Phần hai là học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular.

     ✔️ Phần ba là áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql.

     ✔️ Điểm khác biệt của khóa học là nội dung đầy đủ, thực hành chi tiết, cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một lập trình viên Fullstack ngay tại nhà với ngôn ngữ Angular JS 1 ngay hôm nay chỉ với một khóa học duy nhất "Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL".

Nội dung khóa học

1 bài học - 0 phút

 • Bài 1: Giới thiệu angular js

2 bài học - 0 phút

 • Bài 2: Cài đặt code editor

 • Bài 3: Cài đặt plugin

7 bài học - 0 phút

 • Bài 4: Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên

 • Bài 5: Sử dụng file template

 • Bài 6: Khái niệm và sử dụng ng-model

 • Bài 7: Sử dụng ng-model với select

 • Bài 8: Sử dụng ng-model với radio button

 • Bài 9: Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản

 • Bài 10: ng-show và ng-init

2 bài học - 0 phút

 • Bài 11: Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành

 • Bài 12: Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope

5 bài học - 0 phút

 • Bài 13: Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành - phần html

 • Bài 14: Viết phần logic của ứng dụng

 • Bài 15: Hoàn thiện ứng dụng

 • Bài 16: Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng

 • Bài 17: Sử dụng vòng lặp ng-repeat

3 bài học - 0 phút

 • Bài 18: Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code

 • Bài 19: Xử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web app

 • Bài 20: Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat

2 bài học - 0 phút

 • Bài 21: Tổng kết kiến thức

 • Bài 22: Làm thật

2 bài học - 0 phút

 • Bài 23: Tạo cơ sở dữ liệu

 • Bài 24: Viết API lấy dữ liệu cho angular

2 bài học - 0 phút

 • Bài 25: Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động

 • Bài 26: Kết nối angular với Mysql qua API

2 bài học - 0 phút

 • Bài 27: Viết API sử dữ liệu

 • Bài 28: Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql

2 bài học - 0 phút

 • Bài 29: Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo

 • Bài 30: Tích hợp angular material vào view

3 bài học - 0 phút

 • Bài 31: Lọc dữ liệu trong angular

 • Bài 32: Cách viết nhiều controller trong một web

 • Bài 33: Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành

4 bài học - 0 phút

 • Bài 34: Kiến thức cơ bản về Route

 • Bài 35: Sử dụng HTML5 mode trong angular

 • Bài 36: Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http

 • Bài 37: Phun dữ liệu ra single-page web app

2 bài học - 0 phút

 • Bài 38: Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu

 • Bài 39: Bố cục và sắp xếp file cho project

3 bài học - 0 phút

 • Bài 40: Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project

 • Bài 41: Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web

 • Bài 42: Phân tích cơ sở dữ liệu

10 bài học - 0 phút

 • Bài 43: Thêm dữ liệu

 • Bài 44: Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend

 • Bài 45: Giao tiếp dữ liệu bằng API

 • Bài 46: Tạo view

 • Bài 47: Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API

 • Bài 48: Đẩy dữ liệu ra bằng Angular

 • Bài 49: Sửa dữ liệu bằng Angular

 • Bài 50: Viết API lưu dữ liệu

 • Bài 51: Lưu dữ liệu bằng Angular

 • Bài 52: Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about

4 bài học - 0 phút

 • Bài 53: Viết controller đưa dữ liệu ra frontend

 • Bài 54: Sửa lỗi router phổ biến trong angular

 • Bài 55: Xử lý dữ liệu trang contact

 • Bài 56: Xử lý dữ liệu trang tin tức

1 bài học - 0 phút

 • Bài 57: Tổng kết phần 1

1 bài học - 0 phút

 • Bài 58: Giới thiệu phần học sử dụng thư viện angular

3 bài học - 0 phút

 • Bài 59: Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular

 • Bài 60: Bước số 2 trong sử dụng thư viện - kiểm soát dữ liệu trả về

 • Bài 61: Bước số 3 trong sử dụng thử viện - Kết nối cơ sở dữ liệu

3 bài học - 0 phút

 • Bài 62: Thư viện ui select với multiple select

 • Bài 63: Bước số 2 lấy dữ liệu trả về

 • Bài 64: Bước số 3 - Kết nối cơ sở dữ liệu

5 bài học - 0 phút

 • Bài 65: Kiểm tra tính hợp lệ của form dữ liệu

 • Bài 66: Hiển thị thông báo lỗi bằng hàm có sẵn của angular

 • Bài 67: Kiểm tra việc submit của người dùng

 • Bài 68: Hàm setPristine cho form

 • Bài 69: Tổng kết phần form trong Angular

1 bài học - 0 phút

 • Bài 70: Cài đặt cơ bản dữ liệu - API - Angular

2 bài học - 0 phút

 • Bài 71: Cách sử dụng template admin khi làm backend

 • Bài 72: Dựng template cơ bản

2 bài học - 0 phút

 • Bài 73: Dựng Routing cơ bản

 • Bài 74: Tạo 2 route adduser và userlist

5 bài học - 0 phút

 • Bài 75: Tạo form thêm người dùng bằng template

 • Bài 76: Viết API thêm người dùng

 • Bài 77: Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope

 • Bài 78: Chuyển dữ liệu cho API

 • Bài 79: Đặt phím tắt cho angular post

6 bài học - 0 phút

 • Bài 80: Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular

 • Bài 81: Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template

 • Bài 82: Qui trình logic của chức năng đăng nhập

 • Bài 83: Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API

 • Bài 84: Viết Api xử lý dữ liệu

 • Bài 85: Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống

6 bài học - 0 phút

 • Bài 86: Xử lý chuyển hướng trong Angular

 • Bài 87: Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form

 • Bài 88: Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular

 • Bài 89: Đăng xuất

 • Bài 90: Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng

 • Bài 91: API - Phần dữ liệu

1 bài học - 0 phút

 • Bài 92: Angular - Phần dữ liệu

2 bài học - 0 phút

 • Bài 93: Tạo giao diện từ template admin

 • Bài 94: Đưa dữ liệu ra template

6 bài học - 0 phút

 • Bài 95: Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit

 • Bài 96: Logic của phần sửa dữ liệu

 • Bài 97: Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API

 • Bài 98: Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API

 • Bài 99: Tích hợp notification cho giao dịch thành công

 • Bài 100: Tổng kết khóa học

Thông tin giảng viên

Nguyễn Đức Việt
0 học viên 4 khóa học

Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm.

Giảng viên Thiết kế web tại FPT - Arena. Nguyễn Đức Việt

Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.

Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Tự chạy quảng cáo Facebook cho người mới bắt đầu
Hoàng Minh Quý
(0) 1 học viên
775.000đ
Quản lý thời gian làm việc hiệu quả
Lại Thế Luyện
(0) 1 học viên
575.000đ
Xây dựng thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp
Nguyễn Bá Dương
(0) 0 học viên
575.000đ
600.000đ
(-5%)
Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
Nguyễn Đức Thanh
(0) 0 học viên
575.000đ
Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi
Trần Duy Thanh
(0) 1 học viên
575.000đ
675.000đ
(-15%)
775.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 100 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC