Lập trình Java trong 4 tuần

Trần Duy Thanh
0 đánh giá 542 học viên quan tâm

Bạn sẽ học được gì

 • Cung cấp kiến thức toàn diện nhất về ngôn ngữ lập trình Java
 • Nền tảng lập trình Java để ứng dụng tính toán và xử lý dữ liệu trong Java
 • Có khả năng tiếp cận lập trình Android một cách dễ dàng
 • Có thể lập trình cơ sở dữ liệu 
 • Viết phần mềm quản lí cho khách hàng bằng ngôn ngữ của Java
 • Học và rèn luyện hiệu quả thông qua rất nhiều bài tập rèn luyện để nâng cao kiến thức và kỹ năng lập trình Java hiệu quả

Giới thiệu khóa học

Bạn thân mến,

Có thể bạn đã biết, Java hiện nay đang là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh và được sử dụng đông đảo nhất trên thế giới. Chúng được dùng trong phát triển phần mềm, các trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động, ngôn ngữ lập trình Java đã và đang trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Đặc biệt đối với những người mới lần đầu học lập trình, Java chính là ngôn ngữ lập trình có thể nói là dễ học và dễ sử dụng nhất trước khi đến với những ngôn ngữ lập trình cao hơn. Sự linh hoạt tuyệt vời của ngôn ngữ này đã giúp cho rất nhiều lập trình viên lựa chọn Java là ngôn ngữ lập trình chính mà không phải PHP hay C#, C++.

Và nếu bạn là:

- Học sinh, sinh viên, học viên đam mê lập trình và logic

- Người đã đi làm công việc liên quan đến lập trình

- Người muốn kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái lập trình

- Bất cứ ai muốn biết và muốn học kỹ năng lập trình  phục vụ cho mục đích riêng thì hãy bắt đầu bước đi đầu tiên từ ngôn ngữ lập trình Java!

Tham gia ngay khóa học "Lập trình Java trong 4 tuần" của giảng viên Trần Duy Thanh tại StudyNow!

Khóa học "Lập trình Java trong 4 tuần" gồm 90 bài giảng trong thời lượng 18 giờ 54 phút. Tham gia khóa học bạn sẽ được tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp....) cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Java, cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android, có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu,…

Vậy còn chờ đợi gì nữa, đăng ký tham gia khóa học "Lập trình Java trong 4 tuần" ngay hôm nay thôi!

Nguồn: Khóa học liên kết giữa StudyNow và Unica 

Nội dung khóa học

6 bài học - 0 phút

 • Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java

 • Bài 2: Các công cụ lập trình với Java

 • Bài 3: Cài đặt JDK

 • Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java

 • Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line

 • Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse

17 bài học - 0 phút

 • Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình

 • Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java

 • Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java

 • Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java

 • Bài 11: Khai báo biến trong Java

 • Bài 12: Các phép toán trong Java

 • Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner

 • Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi

 • Bài 15: Cấu trúc switch

 • Bài 16: Vòng lặp while

 • Bài 17: Vòng lặp do..while

 • Bài 18: Vòng lặp for

 • Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

 • Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2

 • Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học

 • Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học

 • Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1

5 bài học - 0 phút

 • Bài 24: Khái niệm về biệt lệ

 • Bài 25: Cách sử dụng try ... catch

 • Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally

 • Bài 27: Ý nghĩa của throw

 • Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug

5 bài học - 0 phút

 • Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số

 • Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng

 • Bài 31: Thư viện toán học

 • Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên

 • Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi

13 bài học - 0 phút

 • Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java

 • Bài 35: Hàm tìm chuỗi

 • Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi

 • Bài 37: Hàm đổi chuỗi

 • Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa

 • Bài 39: Hàm so sánh chuỗi

 • Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi

 • Bài 41: Cách tách chuỗi

 • Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa - thường

 • Bài 43: Bài tập rèn luyện 4-Tách lấy tên bài hát

 • Bài 44: Bài tập rèn luyện 5

 • Bài 45: Bài tập rèn luyện 6

 • Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2

8 bài học - 0 phút

 • Bài 47: Khái niệm về mảng

 • Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng

 • Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng

 • Bài 50: Tìm kiếm trên mảng

 • Bài 51: Sắp xếp mảng

 • Bài 52: Các hạn chế của mảng

 • Bài 53: Bài tập rèn luyện 7

 • Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3

6 bài học - 0 phút

 • Bài 55: Lý do sử dụng collection

 • Bài 56: Cách sử dụng ArrayList

 • Bài 57: Cách sử dụng HashMap

 • Bài 58: Bài tập rèn luyện 8

 • Bài 59: Bài tập rèn luyện 9

 • Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4

18 bài học - 0 phút

 • Bài 61: Các khái niệm về OOP

 • Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp

 • Bài 63: Các loại phương thức

 • Bài 64: Overloading method

 • Bài 65: Tham chiếu this

 • Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động

 • Bài 67: các thành phần static

 • Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa

 • Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class

 • Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface

 • Bài 71: Overriding Method

 • Bài 72: Tính đa hình

 • Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn

 • Bài 74: Sử dụng enum trong Java

 • Bài 75: Bài tập rèn luyện 10

 • Bài 76: Bài tập rèn luyện 11

 • Bài 77: Bài tập rèn luyện 12

 • Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5

6 bài học - 0 phút

 • Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin

 • Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile

 • Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File

 • Bài 82: Bài tập rèn luyện 13

 • Bài 83: Bài tập rèn luyện 14

 • Bài 84: Các bài tập tự rèn luyện 6

5 bài học - 0 phút

 • Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động

 • Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread

 • Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable

 • Bài 88: Bài tập rèn luyện 15

 • Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện

1 bài học - 0 phút

 • Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

Thông tin giảng viên

Trần Duy Thanh
1 học viên 10 khóa học

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế - Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Tự chạy quảng cáo Facebook cho người mới bắt đầu
Hoàng Minh Quý
(0) 1 học viên
775.000đ
Quản lý thời gian làm việc hiệu quả
Lại Thế Luyện
(0) 1 học viên
575.000đ
Xây dựng thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp
Nguyễn Bá Dương
(0) 0 học viên
575.000đ
600.000đ
(-5%)
Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
Nguyễn Đức Thanh
(0) 0 học viên
575.000đ
Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi
Trần Duy Thanh
(0) 1 học viên
575.000đ
675.000đ
(-15%)
575.000đ 875.000đ -35%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 90 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC