Lập trình LinQ toàn tập

Trần Duy Thanh
0 đánh giá 850 học viên quan tâm

Bạn sẽ học được gì

 • Có được kiến thức toàn diện nhất, bài bản nhất về ngôn ngữ lập trình C#
 • Nhanh chóng thành thạo các kiến thức và kỹ thuật xử lý vấn đề trong quá trình lập trình C#, fix lỗi, xử lý và kiểm soát biệt lệ, triển khai mô hình đa tầng phức tạp trong C#
 • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
 • Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL
 • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
 • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Giới thiệu khóa học

Có phải bạn đang...

 • Bạn là học sinh, sinh viên muốn định hướng nghề nghiệp theo CNTT?
 • Bạn muốn học lập trình C# hiệu quả tại nhà để ứng dụng trong việc học hành?
 • Bạn đang tốn quá nhiều thời gian cho việc học lập trình mà vẫn chưa thấy tính ứng dụng của nó?
 • Bạn cần một lộ trình học ngôn ngữ C# bài bản, chi tiết và đầy đủ tổng hợp đầy đủ kiến thức và những kỹ thuật nâng cao?
 • Hay bạn đã học ngôn ngữ lập trình C#, đã đi làm nhưng lại đang gặp khó khăn trong việc thao tác xử lý, chuỗi mảng, thiết kế giao diện trong quá trình lập trình, và bạn đang cần một khóa học để trau dồi bổ sung thêm những kiến thức về C#?

Hãy tham gia khóa học "Lập trình LinQ toàn tập" của giảng viên Trần Duy Thanh!

Khóa học "Lập trình LinQ toàn tập" sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Khóa học có điều gì đặc biệt bạn không nên bỏ qua?

      ✔️ Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

      ✔️ Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

      ✔️ Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL

      ✔️ Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất

      ✔️ Sử dụng Extension method

      ✔️ Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

      ✔️ Xử lý chuỗi, mảng, collections

      ✔️ Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

      ✔️ Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

      ✔️ Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

      ✔️ Triển khai được mô hình đa tầng

      ✔️ Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu khóa học lập trình hấp dẫn "Lập trình LinQ toàn tập" để nhanh chóng làm chủ được ngôn ngữ C# và ứng dụng thành công trong công việc của bạn ngay hôm nay! 

Nguồn: Khóa học liên kết giữa StudyNow và Unica

Nội dung khóa học

3 bài học - 0 phút

 • Bài 1: Giới thiệu về LINQ

 • Bài 2: Hệ sinh thái của LINQ

 • Bài 3: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017

10 bài học - 0 phút

 • Bài 4: Generics

 • Bài 5: Implicitly Typed Variables

 • Bài 6: Object Initializers

 • Bài 7: Anonymous Types

 • Bài 8: Extension Methods

 • Bài 9: Delegate

 • Bài 10: Lambda Expressions

 • Bài 11: Các loại Cú pháp trong LinQ

 • Bài 12: Deferred execution và lazy loading

 • Bài 13: Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ

9 bài học - 0 phút

 • Bài 14: Foreach

 • Bài 15: Exists

 • Bài 16: Find

 • Bài 17: FindAll

 • Bài 18: FindIndex

 • Bài 19: FindLast

 • Bài 20: FindLastIndex

 • Bài 21: RemoveAll

 • Bài 22: TrueForAll

16 bài học - 0 phút

 • Bài 23: Select

 • Bài 24: Where

 • Bài 25: OrderBy/OrderByDescending

 • Bài 26: OfType

 • Bài 27: All

 • Bài 28: Any

 • Bài 29: Max, Min

 • Bài 30: FirstOrDefault

 • Bài 31: Skip

 • Bài 32: Skipwhile

 • Bài 33: Take

 • Bài 34: TakeWhile

 • Bài 35: ToArray

 • Bài 36: ToDictionary

 • Bài 37: ToList

 • Bài 38: Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm

3 bài học - 0 phút

 • Bài 39: LinQ to SQL là gì

 • Bài 40: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server

 • Bài 41: Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

12 bài học - 0 phút

 • Bài 42: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax

 • Bài 43: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax

 • Bài 44: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax

 • Bài 45: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax

 • Bài 46: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax

 • Bài 47: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax

 • Bài 48: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax

 • Bài 49: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax

 • Bài 50: Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax

 • Bài 51: Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax

 • Bài 52: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax

 • Bài 53: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax

8 bài học - 0 phút

 • Bài 54: Cách lưu mới một Danh mục

 • Bài 55: Cách lưu mới một Sản phẩm

 • Bài 56: Cách lưu mới nhiều Sản phẩm

 • Bài 57: Cập nhật Sản phẩm

 • Bài 58: Cập nhật Danh mục

 • Bài 59: Xóa một Sản phẩm

 • Bài 60: Xóa một Danh mục

 • Bài 61: Xóa nhiều Sản phẩm

7 bài học - 0 phút

 • Bài 62: Triệu gọi Store Procedure - Lấy chi tiết sản phẩm

 • Bài 63: Triệu gọi Store Procedure - Lấy toàn bộ sản phẩm

 • Bài 64: Triệu gọi Store Procedure - Thêm sản phẩm

 • Bài 65: Triệu gọi Store Procedure - Cập nhật giá

 • Bài 66: Triệu gọi Store Procedure - Xóa Sản phẩm

 • Bài 67: Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ

 • Bài 68: Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn

3 bài học - 0 phút

 • Bài 69: Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm

 • Bài 70: Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách

 • Bài 71: Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện

Thông tin giảng viên

Trần Duy Thanh
1 học viên 10 khóa học

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế - Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Tự chạy quảng cáo Facebook cho người mới bắt đầu
Hoàng Minh Quý
(0) 1 học viên
775.000đ
Quản lý thời gian làm việc hiệu quả
Lại Thế Luyện
(0) 1 học viên
575.000đ
Xây dựng thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp
Nguyễn Bá Dương
(0) 0 học viên
575.000đ
600.000đ
(-5%)
Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint
Nguyễn Đức Thanh
(0) 0 học viên
575.000đ
Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi
Trần Duy Thanh
(0) 1 học viên
575.000đ
675.000đ
(-15%)
675.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 71 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC