Thông tin người đặt hàng

Thông tin đơn hàng

Sản phẩm
Vũ khí ngôn từ: ứng dụng trong PR, Quảng cáo, Bán hàng, Giao tiếp, Thuyết trình 575.000đ
- Off 18%
Tổng tiền
475.000đ