Trở thành cao thủ Excel trong 10 giờ

Thành thạo các hàm Excel thông dụng, ứng dụng vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phương
0 đánh giá 470 học viên quan tâm

Bạn sẽ học được gì

 • Sử dụng thành thạo các nhóm Hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ
 • Nhóm hàm toán học - thống kê: Sum, Sumif, min - max, average, count...
 • Nhóm hàm xử lý chuối: Len, left, right, hàm find, trim, upper, lower, proper...
 • Nhóm hàm thời gian ngày tháng: Date, Day, TODAY - Month, Year, Now...
 • Nhóm hàm dò tìm dữ liệu: Vlookup, Hlookup, hàm Index, Offset...
 • Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng Hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó
 • Ôn tập và thực hành các kiến thức về hàm Excel vào các bài tập giải đề
 • Ứng dụng vào cuộc sống và kinh doanh: tính tiền, tính lương, kê khai tiêu thụ sản phẩm, theo dõi ngày trực, trích xuất dữ liệu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu khóa học

- Bạn thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel?

- Bạn là học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các Hàm Excel để đi thi?

- Bạn thấy các hàm trong Excel khó và rắc rối, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp bạn dễ nhớ hơn?

Hãy để khóa học trực tuyến "Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ" giải quyết tất cả cho bạn!

Khóa học do giảng viên Nguyễn Thành Phương trực tiếp hướng dẫn sẽ giúp bạn:

- Nắm được toàn bộ kiến thức về Excel chỉ trong 10 giờ học tập

- Hiểu và thành thạo các công cụ và tính năng trong Excel

- Có kiến thức hiểu biết về các hàm trong Excel và thành thạo sử dụng các hàm đó

- Biết cách kết hợp các hàm trong Excel để giải đề tin học nhanh và hiệu quả nhất

- Ứng dụng thông minh sáng tạo vào công việc thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu nhanh chóng và hiệu suất nhất

Khóa học trực tuyến dành cho bạn có nhu cầu tìm học công cụ xử lý số liệu Excel một cách bài bản, chi tiết, đầy đủ và tính ứng dụng cao cho cả quá trình học tập và công việc. Khóa học bao gồm các phần học từ cơ bản nhất về Excel đến các phần học chuyên biệt kiến thức - thực hành các hàm Excel; phần ôn luyện và giải các bài tập tổng hợp ứng dụng trong cuộc sống,...

Cùng với lối dẫn dắt đơn giản, dễ hiểu của thầy Phương tất cả sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt kiến thức có trong nội dung bài giảng, được hướng dẫn và ứng dụng thực hành luôn, giúp bạn ôn luyện thi chứng chỉ Excel một cách hiệu quả.

Còn chờ đợi gì nữa, đăng ký ngay khóa học "Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ" để sớm làm chủ công cụ xử lý số liệu mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay nào!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung khóa học

12 bài học - 0 phút

 • Bài 1: Hàm SUM - Tính tổng

 • Bài 2: Hàm PRODUCT - Tính tích các số

 • Bài 3: Hàm SUBTOTAL

 • Bài 4: Hàm SUMIF - Tính tổng có điều kiện

 • Bài 5: Hàm SUMIFS - Tính tổng theo nhiều điều kiện

 • Bài 6: Hàm SUMPRODUCT - Tính tổng theo mảng

 • Bài 7: Hàm AVERAGE - Tính trung bình cộng

 • Bài 8: Hàm MAX - Tìm giá trị lớn nhất

 • Bài 9: Hàm LAGRE - Tìm số lớn nhất thứ k trong dãy

 • Bài 10: Hàm MIN - SMALL: Tìm giá trị nhỏ thứ k

 • Bài 11: Hàm COUNT - COUNTA, COUNT - Hàm đếm và đếm có điều kiện

 • Bài 12: Hàm COUNTIFS - Đếm nhiều điều kiện

5 bài học - 0 phút

 • Bài 13: Hàm LEN - LEFT - RIGHT - MID P1: Hàm xử lý chuỗi

 • Bài 14: Hàm LEN - LEFT - RIGHT - MID P2: Ví dụ

 • Bài 15: Hàm FIND - Tìm vị trí của một chuỗi

 • Bài 16: Hàm UPPER, LOWER và PROPER - Chuyển đổi giữa chữ hoa và chữ thường

 • Bài 17: Hàm TRIM - Cắt bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối chữ

6 bài học - 0 phút

 • Bài 18: Hàm DATE (Phần 1) - Ghép ngày, tháng, năm riêng lẻ thành ngày, tháng, năm

 • Bài 19: Hàm DATE (Phần 2)- Ví dụ

 • Bài 20: Hàm DAY - Month - Year - Tách ra ngày, tháng, năm từ ngày, tháng, năm

 • Bài 21: Hàm WEEKDAY - Trả về số chỉ thứ trong tuần

 • Bài 22: Hàm TODAY - NOW - Hour - Minute - Second

 • Bài 23: Hàm Eomonth - Edate

6 bài học - 0 phút

 • Bài 24: Hàm VLOOKUP- Dò tìm theo cột (Phần 1)

 • Bài 25: Hàm VLOOKUP- Dò tìm theo cột (Phần 2)

 • Bài 26: Hàm HLOOKUP - Dò tìm theo dòng

 • Bài 27: Hàm VLOOKUP kết hợp hàm IF

 • Bài 28: Hàm INDEX, Match - Dò tìm 2 chiều (vừa theo cột, vừa theo dòng)

 • Bài 29: Hàm Offset: Trả về ô hoặc khối ô căn cứ vào vùng dữ liệu gốc

3 bài học - 0 phút

 • Bài 30: Hàm Int - Mod - Lấy phần nguyên và phần dư của phép chia

 • Bài 31: Hàm ISNA

 • Bài 32: Hàm IFFEROR

28 bài học - 0 phút

 • Bài 33: Hàm Int, Mod - Bảng tính tiền thuê xe

 • Bài 34: Hàm If - Bảng tính tiền điện

 • Bài 35: Hàm If lồng - Bảng tính tiền nước

 • Bài 36: Hàm If, And, Rank - Bảng kết quả học tập

 • Bài 37: Hàm if, And, Weekday, Sumif - Bảng tính tiền khách sạn

 • Bài 38: Hàm If, And, Countif - Bảng Kiểm tra chất lượng đầu năm

 • Bài 39: Hàm Vlookup, Hlookup - Bảng thanh toán lương

 • Bài 40: Hàm Vlookup, If, Left, Right, Mid, Value - Bảng Báo cáo doanh thu

 • Bài 41: Hàm Vlookup, If, Max, Large - Bảng Theo dõi tình hình sản xuất

 • Bài 42: Hàm Vlookup, Int, Weekday, Sumif - Bảng tính tiền thuê xe

 • Bài 43: Hàm Vlookup, If - Kết quả thi tuyển sinh

 • Bài 44: Hàm Hlookup, If, Or, And, Left, Weekday, Edate, Eomonth - Kế hoạch giảng dạy

 • Bài 45: Hàm Vlookup, Eomonth, If - Bảng Tiến độ thực hiện hợp đồng

 • Bài 46: Hàm Vlookup, If, Left - Bảng Theo dõi tiền bảo hiểm

 • Bài 47: Hàm Index, Match, If, Left, Right, Value - Bảng Tình hình sản xuất nông sản

 • Bài 48: Hàm Offset, Match, Index, If, Or, Min, Countif - Bảng điểm thi xếp loại học tập

 • Bài 49: Hàm Hlookup, If, Left, Right, And: Bảng theo dõi tình hình sản xuất

 • Bài 50: Hàm Vlookup, If, And, Or, Day, Weekday: Bảng thống kê tình hình chuyến bay

 • Bài 51: Hàm Hour, Minute, Second, Vlookup, Weekday, Or, Sumif: Bảng theo dõi cuộc gọi

 • Bài 52: Hàm Vlookup, If, And, Weekday, Sumif - Bảng theo dõi tình hình sản xuất

 • Bài 53: Hàm Vlookup, Hlookup, Index, Match, Left, Right - Bảng thống kê tiêu thụ sản phẩm

 • Bài 54: Hàm Index, Match, If, Countif - Bảng theo dõi ngày trực

 • Bài 55: Hàm Vlookup, If, And - Bảng theo dõi tình hình lắp ráp

 • Bài 56: Hàm Index, Match, Sumif - Bảng kê mua bán nguyên liệu

 • Bài 57: Ôn tập hàm thống kê, lọc dữ liệu và rút trích dữ liệu Phần 1

 • Bài 58: Ôn tập hàm thống kê, lọc dữ liệu và rút trích dữ liệu Phần 2

 • Bài 59: Ôn tập hàm thống kê, lọc dữ liệu và rút trích dữ liệu Phần 3

 • Bài 60: Thực hành vẽ biểu đồ

Thông tin giảng viên

Nguyễn Thành Phương
0 học viên 2 khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Quản Trị Kinh Doanh
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 10 học viên
499.000đ
645.000đ
(-23%)
Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Ngôn Ngữ Anh
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 7 học viên
499.000đ
575.000đ
(-14%)
Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Luật
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 3 học viên
499.000đ
615.000đ
(-19%)
Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Logistics
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 3 học viên
550.000đ
799.000đ
(-32%)
Khóa Học Hướng Nghiệp - Ngành Marketing
Edu2Review Hướng Nghiệp 2022
(0) 6 học viên
599.000đ
729.000đ
(-18%)
375.000đ 675.000đ -45%
Thời gian ưu đãi còn 1 ngày
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 60 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC